Společný sklad produktů

Funkci můžete aktivovat v sekci E-shop – Nastavení eshopu – Společný sklad.

Dostáváme se do nastavení, kde nalezneme tlačítko pro aktivaci společného skladu a přehled e-shopů.

V přehledu e-shopů vidíme veškeré e-shopy, které mají stejný přihlašovací e-mail.

Modře podsvícený řádek je e-shop ve kterém se nyní nacházíte.

V jednotlivých sloupcích naleznete:

Název e-shopu – pokud máte k e-shopu přiřazenou vlastní doménu, zobrazí se její název. Pokud doménu přiřazenou nemáte, zobrazí se název systémový.

Systém – zde vidíte na jakém systému je e-shop založený. Jednoduše tak poznáte jazykovou mutaci e-shopu.

Skupina – sklady lze rozdělit do jednotlivých skupin. Pokud tedy máte více e-shopů pod jedním přihlašovacím e-mailem a na některých prodáváte oblečení a na zbytku elektro, můžete si nastavit společný sklad pro oblečení a zvlášť společný sklad pro elektro. Ve sloupci skupina pak vidíte v jakém společném skladu se e-shop nachází.

Stav – zde naleznete zda má daný e-shop společný sklad s jiným e-shopem (propojení nastaveno) či nikoliv (propojení nenastaveno)

Vrátíme se zpět do záložky Nastavení.

Než aktivujeme společný sklad vytvoříme si skupinu pomocí ikony „+“.

Zadáme název skupiny například „Papirove krabice“ a stiskneme tlačítko „přidat„.

Nyní již aktivujeme propojení skladů a to do skupiny „papirove krabice“, kterou jsme si vytvořili.

V přehledu spárovaných e-shopů nyní vidíme, že je e-shop propojen a je nyní nastaven jako hlavní.

Pokud tedy budeme připojovat další e-shopy, máme možnost data aktualizovat z hlavního e-shopu nebo z e-shopu, který do skupiny přidáváme. Pokud bychom zvolili aktualizaci z nově přidaného e-shopu, automaticky se tento e-shop stane hlavním pro případné další napojení e-shopů.

Ukážeme si, jak tedy k prvnímu e-shopu připojit sklad z druhého e-shopu. Přepneme se do druhého e-shopu, který chceme propojit.

Vrátíme se do sekce E-shop – Nastavení eshopu – Společný sklad.

Zatrhneme možnost „Aplikovat změnu skladu na spárované eshopy ve skupině“ a vybereme skupinu „Papirove krabice„.

Po stisknutí tlačítka „Uložit změny“ se zobrazí nabídka:

První možností tedy aktualizujeme sklad z hlavního e-shopu jak jsme si vysvětlovali výše případně druhou možností aktualizujeme sklad z nově přidaného e-shopu. Ponecháme první možnost a klikneme na tlačítko zvolit.Po ukončení synchronizace již vidíme, že se nám e-shopy propojili do společného skladu se skupinou „Papirove krabice“.

Nyní když zákazník zakoupí zboží na jednom z e-shopů, odečte se zboží ze skladu i na druhém propojeném e-shopu. Případně naskladníme-li zboží v administraci na jednom e-shopu, naskladní se nám i na e-shopu druhém.

Může se stát, že budete chtít e-shop ze společného skladu odstranit. Stačí tedy jednoduše pouze odtrhnout možnost „Aplikovat změnu skladu na spárované eshopy ve skupině„. Tato možnost tedy nebude zatržena a uložit změny.

Věnujte pozornost těmto upozorněním!

1) Párování položek mezi jednotlivými sklady funguje na základě čísla produktu. Zkontrolujte, zda máte na všech propojených e-shopech čísla produktů (např. 1, 2, 3) a jejich variant (např. 1a, 1b, 2a, 2b) shodná. Pokud na jednom e-shopu budete mít produkt s názvem Krabice a číslem 157 a na druhém e-shopu produkt Lepící páska s číslem 157, bude systém považovat produkty za shodné. Pokud používáte shodné číslo produktu (např. 1) pro produkt i jeho varianty, je nutné varianty označit odlišně (např. 1a, 1b, 1c).

2) Společné sklady můžete aktivovat pouze pokud máte variantu skladu číslo 4 nebo 5. Variantu skladu nastavíte v sekci E-shop – Nastavení eshopu – Varianty skladu.

3) Pokud máte nastaveno, že se zboží ze skladu odečte až po potvrzení objednávky z vaší strany, zboží se odečte ze skladu (ze všech propojených e-shopů) až po potvrzení objednávky.

4) Pokud založíte produkt na jednom e-shopu, musíte jej založit i na propojených e-shopech. Prozatím probíhá pouze aktualizace skladových zásob nikoliv zakládání nových produktů.

5) Funkce je podporována i pro CSV import a import z účetních systémů. Pro univerzální import funkce podporována není, neboť lze nastavit stejný univerzální import i na dalším e-shopu a aktualizovat sklad rovnou na něm (došlo by k duplicitní funkčnosti)

6) Funkce není podporována v případě vyvolání zálohy. Eshop je pak potřeba pro srovnání skladu odpárovat a znovu spárovat s ostatními.

7) Pokud je na eshopu aktivována funkce „sčítání skladu hlavního produktu z variant“, je potřeba mít na všech spárovaných e-shopech založeny k produktům identické varianty, jinak se nemusí součet skladu hlavního produktu na jednotlivých e-shopech shodovat.

 

Updated on Listopad 11, 2019

Was this article helpful?

Leave a Comment