Propojení účetního systému Pohoda

1)  V administraci e-shopu přejděte do sekce E-shop – Účetní systémy – Pohoda.

2) Nastavte si výchozí kód skladu a IČO provozovny. Tyto údaje se musí shodovat s údaji, které jste zadali v programu Pohoda.

Výchozí kód skladu naleznete v programu Pohoda v sekci Sklady – Členění skladů.

3) V odstavci automatické napojení si funkci aktivujte.

Dále si v této sekci nastavte identifikátor:
– podle čísla produktu (jedná se o údaj, který zadáte v detailu produktu v kolonce číslo produktu)
– podle EANu (jedná se o údaj, který zadáte v detailu produktu v kolonce EAN kód)
– podle PLU (jedná se o údaj, který zadáte v detailu produktu v kolonce ID dodavatele)

Dalším nastavením můžete určit co přesně chcete aktualizovat a zda chcete využívat jako variabilní symbol číslo faktury. Pokud u aktualizací nic nezatrhnete, budou se automaticky aktualizovat veškeré informace o produktech.

4) Nyní si nastavíme potřebné údaje v programu Pohoda. Přejděte do sekce Nastavení – Internetové obchody – Nastavení internetových obchodů.

5) Zde v záložce Obecné nastavte Název obchodu.

6) V záložce WEB klient vyplňte uživatelské jméno a heslo, které naleznete v administraci e-shopu v sekci E-shop – Účetní systémy – Pohoda.

7) V záložce Export zadejte URL adresu pro export, kterou naleznete v administraci e-shopu v sekci E-shop – Účetní systémy – Pohoda. Tuto URL adresu pak vyplňte do řádků Zásoby a Členění.

8) V záložce Import zadejte URL adresu pro import, kterou naleznete v administraci e-shopu v sekci E-shop – Účetní systémy – Pohoda. Tuto URL adresu pak vyplňte do řádků Zásoby a Objednávky.

9) Nyní nastavení uložte.

10) Napojení máme nastavené, tak si pojďme vyzkoušet jak to funguje. Přejděte do sekce Soubor – Datová komunikace – Internetové obchodování.

11) V roletce vyberte s jakým internetovým obchodem budete pracovat. Jedná se o název, který jsme nastavovali v kroku 5.

12) Nastavte zda chcete produkty či objednávky nahrát:
– z Pohody do e-shopu (odeslat na internet)
– z e-shopu do Pohody (Stáhnout z internetu)

My jsme si zvolili nahrání z e-shopu do Pohody.

13) Vyberte co chcete do Pohody naimportovat.

14) Nastavení proveďte takto:
Zásoby – Zde vždy nechte zatrženo všechny.
Přijaté objednávky – Zde vždy nastavte pouze nějaké období, pokud by se importovali objednávky za několik let, nemusel by se import dokončit z důvodu množství dat v souboru.

15) Nyní potvrďte výběr tlačítkem Další.

16) Nyní se import provedl. Zkontrolujte, zda proběhl v pořádku tedy stav je OK a stiskněte Dokončit.

17) Importované objednávky naleznete v sekci Fakturace – Přijaté objednávky.

18) Importované produkty naleznete v sekci Sklady – Zásoby.

Tato funkce je dostupná pouze v tarifu Exclusive.

Updated on Září 21, 2020

Was this article helpful?

Leave a Comment