Kryptonit

Šablona Kryptonit vás uchvátí svým svěžím a moderním vzhledem. Ukážeme si, co všechno můžeme v šabloně nastavit a jaké přináší novinky.

Prohlédněte si demo šablony Kryptonit.

Postranní menu
První dominantou šablony je stabilní menu, která je neustále zobrazené. Zákazníci tak neztrácejí přehled, kde se na eshopu nacházejí a mohou jednoduše přejít do dalších částí eshopu.

Můžete si nastavit, jak se bude menu chovat. Nastavení provedete v sekci Nastavení -> Nastavení webu -> Nastavení zobrazení. Zde najdete dvě možnosti:

a) zůstat na panelu poslední aktivní kategorie,
b) Otevřít panel s obsahem zvolené kategorie.

Zůstat na panelu poslední aktivní kategorie znamená, že pokud klikneme na kategorii, tak se v menu nic nezmění. Menu i po kliknutí bude vypadat stejně, jako na následujícím obrázku. Návštěvníkovi se pochopitelně zobrazí obsah kategorie v pravé části.

Otevřít panel s obsahem zvolené kategorie znamená, že se návštěvník proklikne do podkategorií.

Pokud má kategorie podkategorie, tak návštěvník může procházet pomocí kliknutí na šipku vedle každé kategorie. Tato šipka funguje při obou dvou nastavení stejně – návštěvníkovi se ukáže v menu seznam podkategorií.

Pomocí této šipky se návštěvník vždy dostane do podkategorií.

Nové zobrazení ceny
U produktu je možné zadat kromě ceny ještě tzv. běžnou cenu, která se zobrazuje v seznamu produktů jako přeškrtnutá. Pokud máme běžnou cenu nastavenou, tak se klasická cena zobrazuje červeně (viz levý produkt). Pravý produkt nemá běžnou cenu zobrazenou a klasická cena se proto zobrazuje černě.

Kde běžnou cenu nastavíme? V zelené sekci E-shop -> Produkty -> Produkty. Otevřeme jakýkoli produkt pomocí ikonky tužky.

Pokud zde zadáme běžnou cenu, tak ta se zobrazí na eshopu přeškrtnutá a klasická cena se zvýrazní červeně.

 

Loga
Rozměr loga by měl být 183 x 62 px.

Logo nastavíme v sekci Design webu -> Logo.

Zde stačí vybrat obrázek loga z vašeho počítače kliknutím na tlačítko Vybrat soubor.

 

Slider pod logem
Nastavme si nový banner přímo pod logem. Doporučené rozměry jsou 1578 x 500 px.

Půjdeme do sekce Aplikace -> Slider -> Titulní strana

Zde si slider aktivujeme a pokud již máme slidery přednastavené (ano, můžeme jich mít více, ale zobrazovat se bude jen jeden), tak si stačí slider vybrat. Ten se začne na úvodní straně eshopu zobrazovat.

Pokud se již nacházíme v dolní části nastavení a chtěli bychom

Zobrazí se nám roletka se všemi již nastavenými slidery.

Jestliže žádný slider zatím nemáme, tak si můžeme slidery vytvořit. Klikneme na Nový.

Dostáváme v okně na výběr, zda nový slider bude obrázkový, produktový nebo video slider.

Zvolíme název slideru. My jsme zvolili obrázkový slider. Postupně budeme přidávat jednotlivé obrázky. Kdykoli stačí na obrázek kliknout a níže pomocí tlačítko Vložit zvolit požadovaný obrázek.


Náš TIP: Nastavte si vlastní ikonky ke kategoriím


Obrázky jako odkazy na kategorie
Na úvodní straně nemusíme mít pouze slider. Můžeme nastavit i obrázky jako odkazy na kategorie. Rozměry jsou:
a) první velký obrázek: 1577 x 657 px,
b) dva další poloviční obrázky: 788 x 442 px.

Jak? Půjdeme do E-shop -> Kategorie produktů.

jakoukoli kategorii si otevřeme pomocí ikony tužky.

Níže v nastavení kategorie najdeme možnost Banner na úvodní straně a Pořadí. Obrázek s nižším číslem se bude zobrazovat jako první a velký. Další dva obrázky v pořadí (u dalších kategorií) budou již poloviční.

 

Slider v kategoriích
Další zajímavou funkcí je moderní slider v kategoriích.

Nejdříve určíme, které produkty se mohou v kategoriích v rotátoru zobrazit. Půjdeme do sekce E-shop -> Produkty -> Produkty.

Otevřeme si jakýkoli produkt pomocí ikony tužky a sjedeme v nastavení zcela dolů. Zvolíme záložku Rotátor a zaškrtneme zobrazit. Předpokládejme, že jsme zaškrtli 8 produktů z kategorie Dron.

Nyní půjdeme do sekce Aplikace -> Slider -> Kategorie eshopu.

Zvolíme zapnout carousely a zvolíme si název (ten je libovolný).

Níže zvolíme Kategorie.

Vybereme kategorii, ve které jsme povolili produkty k zobrazení v rotátoru. V našem případě to byla kategorie Drone.

Níže už jen z povolených produktů vybereme ty, které se mají v rotátoru zobrazit.

Vylepšený detail produktu
V detailu produktu je velký dominantní obrázek.

Obrázek nastavíme v zelené sekci E-shop -> Produkty -> Produkty. Otevřeme si jakýkoli produkt pomocí ikony tužky. V detailu produktu si můžete zadat průhledný obrázek. Tento obrázek by měl být formát png s průhledným pozadím (ostatní formáty se nemusí zobrazit). Velikost obrázku je libovolná. Na vzorovém produktu zde má obrázek rozměry 500 x 287 px.

V detailu produktu se kromě dominantního obrázku zobrazuje ještě obrázek na pozadí. Na následujícím obrázku máme dominantní obrázek vypnutý, aby bylo zřejmé, jaký obrázek na pozadí myslíme. Tento obrázek se nastavuje na úrovní kategorie popř. podkategorie.

Tento obrázek nastavíme v sekci E-shop -> Kategorie produktů. Zde si jakoukoli kategorii (popř. podkategorii) otevřeme a obrázek zadáme do políčka Banner.

 

Updated on Červen 22, 2018

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment