Import registrovaných zákazníků

Funkci můžete využít například při tvorbě další jazykové mutace či při přechodu od konkurence na naše e-shopové řešení.

Na systému Webareal soubor registrovaných uživatelů vygenerujete v sekci E-shop – Export – Export uživatelů.

Zde klikněte na tlačítko “Exportovat aktuální registrované uživatele“.

Následně klikněte na URL CSV souboru. Tím se CSV soubor stáhne do vašeho PC.

Nyní si otevřete například druhý e-shop na jiné jazykové mutaci a přejděte do sekce E-shop – Registrovaní uživatelé – Import uživatelů.

Dostáváme se k vložení CSV souboru. Klikněte na “Vybrat soubor“, vyberte soubor z vašeho PC a následně klikněte na tlačítko “Nahrát“.

Po nahrání souboru se otevře nastavení importu.

1) Heslo – zde zadejte heslo, které bude pro všechny uživatele stejné a použijí jej k prvnímu přihlášení. Následně si heslo samozřejmě mohou změnit.

2) Odstavec Základní údaje, Fakturační adresa, Ostatní – U každého atributu je potřeba zvolit pod jakým názvem se daný atribut v souboru generuje. V roletce naleznete veškeré názvy sloupců, které jsou v CSV souboru uvedeny.

Uvedeme si tedy příklad. Při vygenerovaném souboru ze systému Webareal, se jméno generuje do sloupce “DAname”, adresa do sloupce “DAadress” atd.

Máte-li atributy vyplněny, stačí pouze nahrát. Importované zákazníky pak naleznete v sekci E-shop – Registrovaní uživatelé – Přehled zákazníků.

Updated on Září 21, 2020

Was this article helpful?

Leave a Comment