Automatická novinka

Nyní si můžeme produkty automaticky označit jako novinku. Předpokládejme, že máme na eshopu produkty, u kterých bychom chtěli Automatickou Novinku nastavit (poté si vysvětlíme, jak funguje Automatická Novinka u nově vytvořených produktů).

 

Nejdříve půjdeme do sekce E-shop – Nastavení eshopu – Základní nastavení.

Zde sjedeme úplně dolů a tam uvidíme nápis Automatická novinka. Zde můžeme nastavit počet dnů, po který budou produkty označeny jako Automatické Novinky. Zadáme např. 2 dny. Pokud chceme automatickou Novinku deaktivovat, tak nebudeme zadávat žádnou hodnotu. Nesmíme zapomenout vše uložit kliknutím na políčko Uložit nastavení.

Následně půjdeme do sekce E-shop – Produkty – Produkty.

Zde si můžeme současné produkty otevřít pomocí ikony tužky.

V nastavení produktu uvidíme novou možnost Automatická novinka. Vedle do boxu můžeme zadat datum, od kterého se začne počítat počet dnů, který jsme zadali výše. Pokud tedy nyní zadáme datum např. 23.5.2017 a výše jsme zadali 2 dny. Tak po dobu 2 dnů od 23.5. bude produkt automaticky označen jako novinka a po uplynutí této doby označení novinka zmizí.

Pozor – pokud přidáte nový produkt, tak v boxu sice žádné datum neuvidíte, ale po uložení se automaticky vloží datum vytvoření produktu (dnešní datum). A opět od tohoto data se bude počítat počet dnů, který jsme zadali v části Základní nastavení (viz dříve).

Pozor na to, že produkt nemůže být označen jako Novinka (ruční označení, které fungovalo i dosud) a zároveň Automatická Novinka. Pokud tedy budeme označovat produkt jako Automatická novinka, tak se u ruční Novinky samo nastaví ne.

Takto poté produkt vypadá na eshopu a bude takto automaticky označený.

Označení je možné i hromadně. Stačí produkty označit pomocí zaškrtnutí a poté kliknout na ikonu ozubeného kolečka.

Ve vyskakovacím okně klikneme na Upravit.

Poté zaškrtneme Upravit v levém sloupečku a zadáme datum, které se má u produktů nastavit.

Pokud vše uložíme, tak se nám může zobrazit následující okénko s upozorněním. Jedná se o to, že produkt nemůže být současně označen jako Novinky (ruční označení) a Automatická Novinka, jak jsme se o tom zmiňovali výše. Toto oznámení se zobrazí jen v případě, že dojde ke konfliktům. Pokud jsou nějaké produkty označené jako ruční Novinka a nyní je chceme přepsat jako Automatická Novinka, tak můžeme zvolit Zachovat současné nastavení a nic se u konfliktních produktů nezmění (ruční novinky zůstanou ručními novinkami). Nebo Změnit současné nastavení a vše se přenastaví na Automatickou Novinku.

Produkty, u kterých máme nastavenou Automatickou Novinku, si můžeme jednoduše vyfiltrovat. Z roletky jen vybereme možnost Automatická novinka.

 

Můžeme si také nastavit kategorii, do které se budou Automatické novinky sami umisťovat. Půjdeme do sekce E-shop – Kategorie produktů.

Zde si buď současnou kategorii otevřeme pomocí ikony tužky nebo si dáme vytvořit novou kategorii pomocí modrého políčka vpravo.

V kategorii můžeme z roletky s názvem Funkce kategorie vybrat možnost Novinky a úplně dole vše uložíme.

Nyní se nám do této kategorie budou automaticky vkládat všechny produkty, které jsou nastavené jako Automatické Novinky. Po uplynutí nastaveného počtu dnů produkty již nebudou v této kategorii viditelné. Do této kategorie se automaticky vloží i produkty, které jsou označené pomocí ruční Novinky (v detailu produktu je zakliknuta možnost Novinky).

Pozor na to, že aby se produkty zobrazily v této kategorii, tak musí být umístěné ještě v nějaké další běžné kategorii (jinak řečeno, produkt musí splňovat všechny podmínky pro běžné zobrazení na eshopu, aby mohl být zařazen ve speciální kategorii pro novinky).

Pokud produkty budeme hromadně importovat, tak pokud se jedná pouze o aktualizaci produktů – aktualizujeme např. jen cenu nebo jinou informaci – a nedochází k vytvoření nového produktu, tak tyto produkty nebudou nastavené jako Automatické Novinky (za předpokladu, že máte tuto funkci aktivní neboli, že jste zadali počet dnů). Pokud se ale importem vytvoří nové produkty, tak pokud je zadaný počet dnů, tak se tyto produkty automaticky nastaví jako Automatické Novinky.

Updated on Květen 30, 2022

Was this article helpful?

Related Articles

Leave a Comment