Webareal Webhook API Dokumentace

 

Úvod

 

  1. Přihlašte se do administrace systému.
  2. Přejděte do sekce Další služby – Webhook a vytvořte nový webhook pro vybranou událost (Event) a zadejte požadovanou URL adresu.
  3. Dále můžete vytvořit unikátní podpis, kterým bude opatřen každý požadavek při volání zadané URL adresy.

 

Požadavky

 

Systém Webareal používá HTTP POST pro doručení application/json požadavků na zadané URL adresy.

 

Ověření a bezpečnost

 

Odesílané události mohou být opatřeny podpisem pro ověření původu příchozích požadavků. Pokud byl vygenerován podpis požadavku (viz. Úvod), systém Webareal ke každému odchozímu požadavku doplní hlavičku X-Webareal-Signature, která bude obsahovat vygenerovaný podpis.

 

Datum a čas

 

Webhook API vrací UTC datum a čas v ISO 8601 formátu (RFC 339 specifikace). . Například tedy datum 9. července 2019 12:00 (CEST) bude zapsán jako 2019-07-09T10:00:00+00:00, jelikož časové pásmo CEST je o dvě hodiny napřed.

 

Události (Events)

Základní popis

 

Webhook API události sdílejí stejnou strukturu s vyjímkou eventData objektu, který je specifický pro každou událost.

Název Typ Popis
eventId string Typ události. Todo ID udává obsah a strukturu eventData objektu.
eventCreatedAt string Datum a čas vytvoření události.
eventData object Data události. Struktura tohoto objektu je dána typem události (eventId). Popis veškerých událostí naleznete níže.

 

 

Objednávka

 

order.create

Systém odesílá tuto událost ve chvíli vytvoření nové objednávky.

Event Data Object

Název Typ Popis
id number ID objednávky
idCustomer number|null ID registrovaného zákazníka. Pokud zákazník není registrován, obsahuje pole hodnotu null
orderNumber string Číslo objednávky
priceTotal number Celková cena objednávky bez DPH
priceTotalVat number Celková cena objednávky včetně DPH
shippingPrice number Cena dopravy. Částka je již započítána do priceTotal a priceTotalVat.
shippingMethod string Název způsobu dopravu
paymentPrice number Příplatek za způsob platby. Částka je již započítána do priceTotal a priceTotalVat.
paymentMethod string Název způsobu platby
discount number Hodnota slevy z objednváky. Částka je již započítána do priceTotal a priceTotalVat.
discountRate number Sleva z objednávky v procentech. Jedná se o celé číslo, například 15.
createdAt string Datum vytvoření objednávky
note string Poznámka k objednávce
name string Jméno zákazníka
email string Kontaktní email zákazníka
address string Dodací adresa zákazníka (ulice, č.p.)
city string Dodací adresa – město
zipCode string Dodací adresa PSČ
phone string Kontaktní telefon
company string Název firmy
companyRegNo string Firemní údaj – IČ
vatRegNo string Firemní údaj – DIČ
invoiceName string Fakturační údaje – jméno
invoiceEmail string Fakturační údaje – email
invoiceAddress string Fakturační údaje – adresa
invoiceCity string Fakturační údaje – město
invoiceZipCode string Fakturační údaje – PSČ
invoicePhone string Fakturační údaje – telefon
invoiceCompany string Fakturační údaje – firma
invoiceCompanyRegNo string Fakturační údaje – IČ
invoiceVATRegNo string Fakturační údaje – DIČ
invoiceNumber string Číslo faktury
country string Země zákazníka
currency string Měna objednávky
orderItems array Zboží v objednávce

Order Item Object

Název Typ Popis
id number ID zboží v objednávce
productId number ID produktu v eshopu
productVariantId number|null ID varianty produktu v eshopu
productNumber string Číslo produktu
productName string Název produktu
price number Cena za jednotku bez DPH
priceVat number Cena za jednotku včetně DPH
quantity number Množství
unit string Měrná jednotka zboží
vat number Sazba DPH
shippingSurcharge number Příplatek za poštovné. Není započítán do jednotkových cen (price a priceVat)
category array Kategorie, do kterých je produkt zařazen
brand string Název výrobce
codelist array Číselníky variant. Varianty jsou popsány jako páry name (název) a value (hodnota)
isPaid bool Objednávka je označena jako zaplacena
isDownPaymentPaid bool Záloha je označena jako zaplacena

order.edit

Systém odesílá tuto událost ve chvíli úpravy objednávky v administraci.

Event Data Object (rozšiřuje order.create objekt)

Název Typ Popis
state string Název aktuálního stavu objednávky
stateHistory array Pole obsahující historii stavů objednávky (viz State History Object)

 

State History Object

Název Typ Popis
name string Název stavu
date string Datum změny stavu objednávky
emailSent bool Oznámení o změně stavu bylo odesláno zákazníkovi

 

order.cancel

Systém odesílá tuto událost ve chvíli zrušení (stornování) objednávky

Event Data Object (rozšiřuje order.create objekt)

Název Typ Popis
canceledOrderId int ID stornované objednávky
canceledOrderNumber string Číslo stornované objednávky

 

order.delete

Systém odesílá tuto událost ve chvíli smazání objednávky

Event Data Object

Název Typ Popis
id int ID smazané objednávky
orderNumber string Číslo smazané objednávky

 

Zákazník

customer.create

 

  1. Systém odesílá tuto událost ve chvíli vytvoření nové registrace zákazníka.
  2. Event Data Object
Název Typ Popis
id number ID registrace v systému
createdAt string Datum a čas registrace
name string Kontaktní údaje – jméno
email string Kontaktní údaje – email
phone string Kontaktní údaje – telefon
address string Dodací údaje – adresa
city string Dodací údaje – město
zipCode string Dodací údaje – PSČ
company string Dodací údaje – název firmy
companyRegNo string Dodací údaje – IČ
vatRegNo string Dodací údaje – DIČ
invoiceName string Fakturační údaje – jméno
invoiceAddress string Fakturační údaje – adresa
invoiceCity string Fakturační údaje – město
invoiceZipCode string Fakturační údaje – PSČ
invoiceCompany string Fakturační údaje – název firmy
note string Vyplněná poznámka k registraci
Updated on Srpen 28, 2019

Was this article helpful?

Leave a Comment